Digitaalse õpimängu disainimise veebikursus "Tudeerum"

31. oktoober –
2. märts
Teisipäeviti

kuupäev

17.00–18.30

kellaaeg

veebikeskkond

asukoht

120 tundi

maht

Kursuse ülevaade

Kursuse eesmärk on tutvustada õpimängu praktiliste sisuliste ülesannete kaudu mängude loomise protsessi ja pakkuda võimalust ise meeskonnaliikmena osaleda mängude prototüüpide loomisel ja katsetamisel.

Osaleja puutub kokku õpimängu analüüsimisega, üritab probleemõppe meetodil lahendada tekkivaid kitsaskohti ning rakendab neid loovalt õpimängu stsenaariumi loomisel, disaini ja prototüübi testimisprotsessis ning meeskonnatöös.

Kursusel osalemine maksab gümnasistile 25€. Programm on osa Tallinna Teadus- ja Loomekoolist ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

kursuse väljundid:

kelle jaoks on kursus mõeldud?

Oodatud on nii tehniliste kui loominguliste huvidega gümnasistid, näiteks: IT-huvilised, digitaalse kunsti ja disaini huvilised, animatsioonihuvilised, heliloojad, interpreedid, visuaalsest ja interaktiivsest loojutustusest huvitunud. Lisatingimuseks on huvi olenevalt mängu temaatikast ka loodavaks õppesisuks vajalike õppeainete ja oluliste valdkondade (nt ajalugu, keemia, bioloogia jms) vastu.

Erinevate mängude analüüsimine. Õpiväärtus ehk mida mäng arendab.

Žanr, stiil ja kompositsioon. Tegelaste analüüs.

Mängu kaasavus ja haaravus. Mängumaailma erinevad kognitiivsed väljendusviisid.

Õppeprotsessi mängustamine õpimängudega. Mõjustamise psühholoogia.

Mõjustamise psühholoogia. Oodatavate õpiradade kaardistus.

Mängu mehaanika. Mängija premeerimine.

Mängu ideed. Vajadustest ideede genereerimine.

Ideede pitch’imine.

Projektijuhtimine, etapid. Meeskonna rollid. Mängu stsenaariumide arendamine.

Sissejuhatus Unity’sse.

Mängu maailma disain. Kompositsioon. Stiil ja esteetika. Psühholoogia. Loogika. Visuaalid. Helidisain.

Tegelaste disain. Isikupära. Tegelase olemus, välimuse disain.

Töö projektidega, meeskondade nõustamine.

UX ja UI testimise meetodid.

Prototüüpide testimine, lõppüritus.